Vijnanamaya Kosha – मराठी Assessment

या विभागामध्ये आपण विज्ञानमय कोशाविषयी आपली जागरूकता बघणार आहोत. त्यासाठी बुद्धी, त्याबरोबरच तिचा वापर व स्वाध्याय या घटकांवर आधारित पुढील प्रश्न विचारले आहेत. यातून आपले वरील घटकांविषयीचे ज्ञान, इच्छा व क्रिया काय असेल हे स्पष्ट होईल.


 

Your email address:

Your name:

Phone:

School Name:

This quiz must be completed in 25 minutes.