Annamaya Kosha – मराठी Assessment

या विभागात आपण अन्नमय कोशाविषयी आपली जागरूकता बघणार आहोत. यामध्ये प्रामुख्याने आपला आहार, कर्मेंद्रिये व व्यायामाचा समावेश आहे. पुढील प्रश्नांमधून या घटकांविषयी आपल्याला काय ज्ञान आहे हे लक्षात येईल. त्याचबरोबर घटकांशी संबंधित आपल्याला कोणती क्रिया करण्याची इच्छा होते व काय क्रिया केली जाते हेही स्पष्ट होईल.


 

Your email address:

Your name:

Phone:

School Name:

This quiz must be completed in 25 minutes.