Anandmaya Kosha – मराठी Assessment

या विभागात आपण आनंदमय कोशाविषयी आपली जागरूकता बघूया. त्यासाठी, स्व-प्रेरणा, आपले ध्येय व व्यक्त होणे या घटकांवर आधारित प्रश्न विचारले आहेत. यातून आपले वरील घटकांविषयीचे ज्ञान, इच्छा व क्रिया काय असेल हे स्पष्ट होईल.


 

Your email address:

Your name:

Phone:

School Name:

This quiz must be completed in 25 minutes.